WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA


Obwód rybacki rzeki Rawki ner 1 - pow. 500ha

Obejmuje wody rzeki Rawka na odcinku od jej źródeł do rzeki Bzury oraz położone na rzece zbiorniki zaporowe, Tatar Górny, Tatar Dolna w Rawie Maz., Żydomice, Kurzeszyn, Dolec, Kamion, Suliszew wraz z jej dopływami rzeki Białka, Korabiewka, Rylka, Krzemionka oraz wodami starorzeczy i innymi zbiornikami wodnymi o ciągłym dopływie lub odpływie lub do rzek j.w.

 

Obwód rybacki rzeki Pisi nr 1 - pow. 67,2ha

Obejmuje wody rzeki Pisia Tuczna, Pisia Gągolina od źródeł do ujścia do rzeki Bzury, wraz z wodami jej dopływów oraz starorzeczy i zbiorników wodnych tj. Zbiroża k/ Mszczonowa, Hamernia, Korytów, Zalew Żyrardów oraz innymi zbiornikami o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

 

Obwód rybacki rzeki Bzura nr 2 - pow. 192,8ha

Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujScia rzeki Ochni do ujścia rzeki Rawka oraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych drobnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki z wyłączeniem rzek Ochnia, Moszczenica, Mroga, Skierniewka.

 

Obwód rybacki rzeki Bzury nr 3 - pow. 247,4ha

Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Rawki do jej ujścia do rzeki Wisła, rzeki Wisła ,rzeki Łasica na odcinku od linii prostej łączącej obydwa brzegi po granicy Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Famułki Brochowickie do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie do wód rzek j.w. . Z obwodu rybackiego j.w. wyłącza się rzeki Rawka, Pisia, Utrata .

 

Obwód rybacki rzeki Mrogi nr 1 - pow. 135 ha

Obejmuje wody rzeki Mrogi od źródeł do ujścia rzeki Bzury, zbiorniki Bogdanka, Rochnia, Lisowice k/ Brzeźin, Rogów, Jasień, Kołacin, Wierzbówka oraz Huta Józefów, Osiny Mrożyczka k/ Głowna wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki lub zbiorników j.w. . Do obwodu rybackiego rzeki Mrogi nr 1 włączona jest rzeka Mrożyca.

 

Obwód rybacki rzeki Skierniewki nr 1 - pow 83,7ha

Obejmuje wody rzeki Skierniewki-Łupi od źródeł do ujścia rzeki Bzury oraz zbiorniki Strobów, zalew Zadębie  Skierniewice wraz z wodami starorzeczy o ciągłym odpływie lub dopływie do wód tej rzeki oraz inne drobne zbiorniki wodne o stałym lub okresowym połączeniu z rzeką j.w.

 

Zbiorniki bezodpływowe

Strobów                  pow. 15,7ha     k/ Skierniewic

Bełchów                  pow. 8,6ha       k/ Bełchowa

Kozłów Biskupi       pow. 13,4ha      k/ Sochaczewa

Chodaków             pow. 13,9ha      k/ Sochaczewa

Wiskitki                  pow. 10ha        gm. Wiskitki

Babsk                    pow. 8,2ha       gm. Rawa Maz.

Podsętkowice        pow. 8ha         gm. Biała Rawska

Rydwan                 pow. 22ha       k/ Łowicza

Mysłaków              pow. 28ha       k/ Łowicza

Za Laskiem           pow. 4,4ha      k/ Łowicza

Uchań                   pow. 7,1ha      k/ Łowicza

Ziemiany               pow. 33,2ha   k/ Bolinów

Poniatowskiego    pow.  2ha       Skierniewic