Władze,
,Prezes Koła: Jerzy Sobociński
v-ce Prezes: Bronisław Poździej
Sekretarz: Waldemar Wójcicki
Skarbnik: Edward Wosik


Członkowie zarządu koła:

1.Zbigniew Jedynak  Kapitan sportowy
2.Waldemar Wójcicki  Sekretarz
3.Robert Lewandowski Strażnik SSR
4.Piotr Wosiński
5.Krzysztof Kozłowski Komendant SSR
6.Marcin Pukacz Administrator strony www.
7.Jan Matusiak
8.Łukasz Poździej Strażnik SSR
9.Jerzy Durański
10.Michał Jedynak

Społeczna straż rybacka :
 

1.Krzysztof Kozłowski
2.Marcin Pukacz
3.Waldemar Wójcicki
4.Robert Lewandowski
5.Łukasz Poździej
6.Łukasz Matuszewski
7.Bronisław Poździej
8.Tadeusz Gabara
 
Komisja rewizyjna :

1.Tadeusz Stawiany
2.Tadeusz Gabara
3.Łukasz Matuszewski
 
Sąd koleżeński :

1.Piotr Krajewski
2.Andrzej Gałązka
3.Jan Gałązka
4.Łukasz Poździej,